അടയ്ക്കുക

ഹോട്ടൽ ഐഡ

ഹോട്ടൽ ഐഡാ

ഹോട്ടൽ ഐഡ

ഫോണ്‍: 04812568391

ഇ-മെയില്‍: bookings[at]hotelaida[dot]in

വിലാസം: ഹോട്ടൽ ഐഡ, കോട്ടയം

Pincode: 686001

വെബ്സൈറ്റ്: http://www.hotelaida.in/