പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണത്തിന്റെ ലഘുലേഖയും അപേക്ഷാ ഫോമും – പ്രത്യുഥാനം പ്രോഗ്രാം

സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണത്തിന്റെ ലഘുലേഖയും അപേക്ഷാ ഫോമും – പ്രത്യുഥാനം പ്രോഗ്രാം

12/07/2019 31/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (659 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ മുട്ടമ്പലം

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ മുട്ടമ്പലം

05/07/2019 31/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (153 KB) schedule- muttambalam (2 MB) IRR.Package MUttambalam (4 MB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ അതിരമ്പുഴ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ അതിരമ്പുഴ

05/07/2019 31/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (1 MB) Form 9- Athirampuzha20190703_16211334 (148 KB) Schedule Athirampuzha (861 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പെരുമ്പായിക്കാട്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പെരുമ്പായിക്കാട്

05/07/2019 31/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (849 KB) form 9- perumbaikkad20190703_15040200 (164 KB) Schedule Perumbaikkad (790 KB)
ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപ്പാസ് റോഡ് പ്രൊജക്റ്റ് റീച്ച് – I, എസ് . ഐ .എ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപ്പാസ് റോഡ് പ്രൊജക്റ്റ് റീച്ച് – I, എസ് . ഐ .എ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

03/06/2019 31/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (8 MB)
ശേഖരം