പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
മുളംതുരുത്തി – ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ ലൈൻ സംബന്ധിച്ച്

മുളംതുരുത്തി – ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ ലൈൻ സംബന്ധിച്ച്

30/08/2019 30/09/2019 കാണുക (3 MB)
സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് (കടുത്തുരുത്തി, അതിരമ്പുഴ, കോതനല്ലൂർ, കാണക്കാരി, പെരുമ്പായിക്കാട്, കുറിച്ചി)

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് (കടുത്തുരുത്തി, അതിരമ്പുഴ, കോതനല്ലൂർ, കാണക്കാരി, പെരുമ്പായിക്കാട്, കുറിച്ചി)

22/08/2019 30/09/2019 കാണുക (2 MB) SIA-Final Report-Ithithanam ROB (Kurichy Village) (2 MB) SIA-Final Report-Manjoor ROB (Kothanalloor Village) (2 MB) SIA-FI~4 (3 MB)
ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപാസ്സ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച എസ് . ഐ . എ പഠന റിപ്പോർട്ട്

ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപാസ്സ് നിർമ്മാണം  സംബന്ധിച്ച എസ് . ഐ . എ പഠന റിപ്പോർട്ട്

30/07/2019 31/08/2019 കാണുക (10 MB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പെരുമ്പായിക്കാട്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പെരുമ്പായിക്കാട്

05/07/2019 31/08/2019 കാണുക (849 KB) form 9- perumbaikkad20190703_15040200 (164 KB) Schedule Perumbaikkad (790 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ അതിരമ്പുഴ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ അതിരമ്പുഴ

05/07/2019 31/08/2019 കാണുക (1 MB) Form 9- Athirampuzha20190703_16211334 (148 KB) Schedule Athirampuzha (861 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ മുട്ടമ്പലം

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ മുട്ടമ്പലം

05/07/2019 31/08/2019 കാണുക (153 KB) schedule- muttambalam (2 MB) IRR.Package MUttambalam (4 MB)
അവാര്‍ഡ് എന്‍ക്വയറി നോട്ടീസ്

അവാര്‍ഡ് എന്‍ക്വയറി നോട്ടീസ്

16/08/2019 31/08/2019 കാണുക (683 KB)
സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണത്തിന്റെ ലഘുലേഖയും അപേക്ഷാ ഫോമും – പ്രത്യുഥാനം പ്രോഗ്രാം

സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണത്തിന്റെ ലഘുലേഖയും അപേക്ഷാ ഫോമും – പ്രത്യുഥാനം പ്രോഗ്രാം

12/07/2019 31/07/2019 കാണുക (659 KB)
ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപ്പാസ് റോഡ് പ്രൊജക്റ്റ് റീച്ച് – I, എസ് . ഐ .എ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപ്പാസ് റോഡ് പ്രൊജക്റ്റ് റീച്ച് – I, എസ് . ഐ .എ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

03/06/2019 31/07/2019 കാണുക (8 MB)
നാഗമ്പടം ആർ ഒ ബി -റെയിവേ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്

നാഗമ്പടം ആർ ഒ ബി -റെയിവേ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്

28/05/2019 30/06/2019 കാണുക (237 KB)