അടയ്ക്കുക

കോളേജുകൾ / സർവ്വകലാശാലകൾ

അമൽ ജ്യോതി കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

ഫോണ്‍ : 04828-251661
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

അസംപ്ഷൻ കോളേജ്

ചങ്ങനാശ്ശേരി

ഫോണ്‍ : 0481-2420109
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

അൽഫോൻസ കോളേജ്

പാലാ

ഫോണ്‍ : 0482-2212447
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ആതുരാശ്രമം എൻ എസ് എസ് ഹോമിയോ കോളജ്

സചിവോത്തമപുരം പി.ഒ, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ : 0481-2430362
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി

(സി/ഒ) ഐ ഐ എസ് ഇ ആർ - തിരുവനന്തപുരം ട്രാൻസിറ്റ് കാമ്പസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബിൽഡിംഗ് , സി.ഇ.ടി, എൻജിനീയറിങ് കോളേജ് (പി.ഒ.) തിരുവനന്തപുരം - 695016.

ഇ-മെയില്‍ : registrar[at]iiitkottayam[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 91-471-2599166
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.iiitkottayam.ac.in
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

എൻ എസ് എസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ്

ചങ്ങനാശ്ശേരി

ഫോണ്‍ : 0481-2420481
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

എൻ എസ് എസ് ഹിന്ദു കോളേജ്

ചങ്ങനാശ്ശേരി

ഫോണ്‍ : 0481-2420090
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ കോളേജ്

ഏറ്റുമാനൂർ

ഫോണ്‍ : 0481-2536978
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് കോളേജ്

മാന്നാനം, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ : 0481-2597374
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

കുറിയാക്കോസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് കോളേജ്

പാമ്പാടി

ഫോണ്‍ : 0481-2505212
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്