അടയ്ക്കുക

കോളേജുകൾ / സർവ്വകലാശാലകൾ

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് (ഐ എച്ച് ആർ ഡി)

ഞീഴൂർ പി. ഒ, കടുത്തുരുത്തി

ഫോണ്‍ : 04829-264177
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് (ഐ എച്ച് ആർ ഡി)

പുതുപ്പള്ളി, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ : 0481-2351631
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്

കിടങ്ങൂർ, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ : 04822-256056
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ക്രിസ്തുജ്യോതി കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്‌മന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി

ചെത്തിപ്പുഴ, കുരിശുമൂട് പി. ഓ. , ചങ്ങനാശ്ശേരി , കോട്ടയം - 686 104.

ഫോണ്‍ : 0481-2720696
വിഭാഗം / തരം: College

ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്

നാട്ടകം പി ഒ കോട്ടയം - 686 013 കേരളം, ഇന്ത്യ.

ഇ-മെയില്‍ : gccottayam[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0481-2363116
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.gckottayam.ac.in
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്

മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാമ്പസ്, ഗാന്ധിനഗർ, കോട്ടയം - 686 008.

ഇ-മെയില്‍ : info[at]gcnkottayam[dot]org
ഫോണ്‍ : 0481-2598469
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.gcnkottayam.org
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ഗവണ്മെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്

മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ്, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ : 0481-2594046
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്

ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഗാന്ധിനഗർ, കോട്ടയം 686008

ഫോണ്‍ : 0481-2731050
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.kottayammedicalcollege.org
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ദേവ മാതാ കോളേജ്

കുറവിലങ്ങാട്

ഫോണ്‍ : 0482-2230233
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ദേവസ്വം ബോർഡ് കോളേജ്

തലയോലപ്പറമ്പ്

ഫോണ്‍ : 04829-236136
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്