അടയ്ക്കുക

ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്

ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാമ്പസ്, ഗാന്ധിനഗർ, കോട്ടയം - 686 008.

ഇ-മെയില്‍ : info[at]gcnkottayam[dot]org
ഫോണ്‍ : 0481-2598469
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.gcnkottayam.org
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686008