അടയ്ക്കുക

കളക്ടറേറ്റ്

കളക്ടറേറ്റ്, കോട്ടയം

കളക്ടറേറ്റ് കോട്ടയം

ജില്ലാഭരണത്തിൽ കളക്ടറേറ്റ്(ജില്ലാകളക്ടറുടെ കാര്യാലയം) പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാമജിസ്‍ട്രേറ്റായും ജില്ലാഭരണാധികാരിയായ ജില്ലാകളക്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിവിധ റവന്യൂവിഷയങ്ങൾ കൂടാതെ ആസൂത്രണം, വികസനം, പദ്ധതിനിർവ്വഹണം,  ക്രമസമാധാനം, പൊതുഗതാഗതം, ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണം, പൊതുജനാരോഗ്യം, ദുരന്തനിവാരണം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, സെൻസസ് എന്നിവയും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ജില്ലാകളക്ടറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഡെപ്യൂട്ടികളക്ടർമാരും വിവിധവകുപ്പുകളുടെ ജില്ലാമേധാവികളും സഹായിക്കുന്നു.

കളക്ടറേറ്റ് കോട്ടയം,

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ.

കോട്ടയം, കേരളം -686 002

ഇമെയിൽ : collectoratektm[dot]ker[at]nic[dot]in

ഫോൺ : 0481-2562201

ഫാക്സ് : 0481-2303303