അടയ്ക്കുക

താമസസൌകര്യം (ഹോട്ടല്‍ / റിസോര്‍ട്ട് )

പേര് ഫോൺ ഇമെയിൽ ഫാക്സ്
ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, കോട്ടയം 2562219 ഇല്ല ഇല്ല
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റസ്റ്റ്ഹൗസ്, കോട്ടയം 2568147 ഇല്ല ഇല്ല
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി 2420365 ഇല്ല ഇല്ല
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസ്, വൈക്കം 2622268 ഇല്ല ഇല്ല
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസ്, പാല 2212204 ഇല്ല ഇല്ല
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 2872294 ഇല്ല ഇല്ല
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസ്, മുണ്ടക്കയം 2802394 ഇല്ല ഇല്ല
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസ്, ഈരാറ്റുപേട്ട 2272262 ഇല്ല ഇല്ല
വിൻഡ്സർ കാസിൽ & ലേക് റിസോർട്ട് 2363637

info[at]thewindsorcastle[dot]co[dot]in

2363738
അഞ്ജലി ഹോട്ടൽ 2563661 ഇല്ല 2563669
വെമ്പനാട് റിസോർട്ട് 2360866 info[at]vlvs[dot]com 2361633
ഹോട്ടൽ പ്രിന്സ് 2574483 ഇല്ല 2573138
ഹോട്ടൽ നിത്യ 2597849 hotelnithya[at]hotmail[dot]com 2590763
ഹോട്ടൽ ഐശ്വര്യ 2581440 aiswarya_int[at]yahoo[dot]com 2565618
ഹോട്ടൽ ഗ്രീൻ പാർക് 2563311 ഇല്ല 2563312
ഹോട്ടൽ ഐഡ 2568391 bookings[at]hotelaida[dot]in 2568399
അംബാസഡർ ഹോട്ടൽ 2563293 ambassadorhotel[at]yahoo[dot]in  2563755
കുമരകം ലേക് റിസോർട്ട് 2524900 reservationklr[at]thepaul[dot]in  2524987
കോക്കനട്ട് ലഗൂൺ 2525834 contact[at]cghearth[dot]com  2524495
താജ് ഗാർഡൻ റിട്രീറ്റ് 2524377 retreat.kumarakom[at]tajhotels[dot]com  2524371
പാരഡൈസ് റിസോർട്ട് 2524984 info[at]paradisein[dot]com 2524987
വാട്ടർസ്‌കേപ്പ് 2525861 waterscapes[at]ktdc[dot]com  2525862
ഇല്ലികാലം ലേക് റിസോർട്ട് 2523282 klcottages[at]gmail[dot]com  ഇല്ല
തറവാട് 2525230 tharavaduhome[at]gmail[dot]com  ഇല്ല
ഗോൾഡൻ വാട്ടർസ് 2525826 ഇല്ല 2525826