അടയ്ക്കുക

കുമരകം ലേക് റിസോർട്ട്

Kumarakom Lake Resort

കുമരകം ലേക് റിസോർട്ട്

ഫോണ്‍: 04812524900

ഇ-മെയില്‍: reservationklr[at]thepaul[dot]in

വിലാസം: കുമരകം ലേക് റിസോർട്ട്, കുമരകം, കോട്ടയം

Pincode: 686563

വെബ്സൈറ്റ്: https://www.kumarakomlakeresort.in/