അടയ്ക്കുക

പാരഡൈസ് റിസോർട്ട്

Paradise Resort

പാരഡൈസ് റിസോർട്ട്

ഫോണ്‍: 04812524984

ഇ-മെയില്‍: info[at]paradisein[dot]com

വിലാസം: പാരഡൈസ് റിസോർട്ട്, കുമരകം, കോട്ടയം

Pincode: 686563

വെബ്സൈറ്റ്: http://paradisein.com/