അടയ്ക്കുക

അഡിഷണൽ എസ് .പി . അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

അഡിഷണൽ എസ് .പി . അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് പി .ഒ . കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : dyspadmktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 042812564770
വെബ്സൈറ്റ് : https://kottayam.keralapolice.gov.in
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686002