അടയ്ക്കുക

ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്

ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്, നാട്ടകം പി ഒ , കോട്ടയം - 686 013 , കേരളം, ഇന്ത്യ.

ഇ-മെയില്‍ : gccottayam[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0481-2363116
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.gckottayam.ac.in
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686013