അടയ്ക്കുക

സുഖോദയ ആയുർവേദ ആശുപത്രി

സുഖോദയ നഗർ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, കോട്ടയം


ഫോണ്‍ : 0481-2572179
വിഭാഗം / തരം: ആയുർവേദ ആശുപത്രി
Pincode: 686507