അടയ്ക്കുക

ഉപഭോക്തൃ ഫോറം

ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും,ഉപഭോക്തൃ അവകാശ സംഘടനകൾക്കും, ഉപഭോക്തൃ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും, ഉപഭോക്തൃ അവകാശവും ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി കന്‍ഫോനെറ്റ്.എന്‍ഐസി.ഇന്‍ എന്ന വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക.

സന്ദർശിക്കുക: http://confonet.nic.in/

ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ പരാതി പരിഹാര ഫോറം

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ,
സ്ഥലം : കളക്ടറേറ്റ് പി .ഓ | നഗരം : കോട്ടയം | പിന്‍ കോഡ് : 686002
ഫോണ്‍ : 04812565118 | ഇ-മെയില്‍ : cdrfktm[at]gmail[dot]com