അടയ്ക്കുക

ശ്രീ. രാജീവ്‌ കുമാർ ചൗധരി ഐ എ എസ്

റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് , കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : rdoktm[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, കോട്ടയം (ഇൻ ചാർജ്ജ് )
ഫോണ്‍ : 9447186315