അടയ്ക്കുക

ഉൽപ്പാദനം

spices
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ
തരം:  
പ്രകൃതിദത്തമായ

കേരളത്തിന്റെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലാണ് കോട്ടയം അറിയപ്പെടുന്നത്. കുരുമുളക്, മുളക്, മഞ്ഞൾ, ഏലം തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും കോട്ടയത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യാപാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രമായി…

Bamboo Products
കരകൗശലവിദ്യ – ബാംബു പ്രോഡക്റ്റ്
തരം:  
കരകൗശലവിദ്യ തടികൊണ്ടുള്ള കരകൌശലം

ബാംബു കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കുമരകത്ത് ആരംഭിച്ച ബാംബു ബസാര്‍

Flowervase
മരതടിയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരം കരകൗശല സാധനങ്ങൾ
തരം:  
കരകൗശലവിദ്യ

കുമരകത്ത് ചീപ്പുങ്കൽ ഉള്ള പി‌പി‌ആർ കരകൗശല യൂണിറ്റ് , നെറ്റിപട്ടം, പതാകകൾ, ആന, മരതടിയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരം കരകൗശല സാധനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് .

rice
അരി
തരം:  
പ്രകൃതിദത്തമായ

ഒറിസ സറ്റിവ (ഏഷ്യൻ റൈസ്) അല്ലെങ്കിൽ ഒറിസ ഗ്ലബെറിമ (ആഫ്രിക്കൻ അരി) എന്ന പുല്ല് ഇനമാണ് അരി. ഒരു ധാന്യമെന്ന നിലയിൽ, ലോകത്തിലെ മനുഷ്യ ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു…

rubber
റബ്ബർ
തരം:  
വ്യവസായം

റബ്ബർ മരത്തിൽ നിന്നും ലാറ്റക്സ് രൂപത്തിലാണ് റബ്ബർ വിളവെടുക്കുന്നത്. “ടാപ്പിംഗ്” എന്ന പ്രക്രിയയിൽ മരത്തിൻറെ പുറംതൊലി പൊട്ടിച്ച് പാത്രങ്ങളിലേക്ക് റബ്ബർ പാൽ ശേഖരിക്കുന്നു.ശീതീകരിച്ച റബ്ബർ പാൽ ശേഖരിച്ച്…