അടയ്ക്കുക

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ

 

ഡോ . പി കെ ജയശ്രീ ഐ എ എസ്

ജില്ലാ കളക്‌ടർ & ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്

കോട്ടയം, കേരളം -686 002

ഇമെയിൽ : dcktm[dot]ker[at]nic[dot]in

ഫോൺ : 0481-2562001( O) 0481-2570057 ( R )

ഫാക്സ് : 0481-2303303