അടയ്ക്കുക

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

ഈ വെബ്സൈറ്റ് രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും, വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻഫൊർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ കോട്ടയവും പരിപാലിക്കുന്നത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം, കോട്ടയവുമാണ്.

ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് [itcellktm[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]in] എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ വെബ് ഇൻഫൊർമേഷൻ മാനേജർക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്.

ഉള്ളടക്കം, രൂപകല്പന, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഫീഡ്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം:

കോഓർഡിനേറ്റർ,

ഐ ടി സെൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഓഫീസ്

കളക്ടറേറ്റ് പി ഓ, കോട്ടയം

കേരളം  686002

ഇമെയിൽ:itcellktm[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]in

ഫോൺ : 0481 2562201