അടയ്ക്കുക

പോലീസ്

അടിയന്തര സഹായത്തിനുള്ള നമ്പറുകൾ (കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് വാട്ട്സാപ്പ് 9497932001)

ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ – 1090

 വനിതാ ഹെല്പ് ലൈൻ – 1091

പിങ്ക് പട്രോൾ – 1515

പോലീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം – 100

കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസുകളുടെ ഫോൺ നമ്പരുകളും ഇമെയിൽ വിലാസവും
ഔദ്യോഗിക പദവി ഫോൺ മൊബൈൽ ഇമെയിൽ
ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി 0481 2564700 9497996980 spktym[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഡി.വൈ.എസ്.പി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ 0481 2564770 9497990045 dyspadmktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഡി.വൈ.എസ്.പി സ്പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് 0481 2563388 9497990047 dyspsbktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഡി.വൈ.എസ്.പി ഡി.സി.ആര്‍.ബി 0481 2564028 9497990046 dyspdcrbktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഡി.വൈ.എസ്.പി നര്‍ക്കോട്ടിക് സെല്‍ 0481 2562304 9497990048 dyspnrctcktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഡി.വൈ.എസ്.പി ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് 0481 2561304 9497990049 dyspcdktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
എ.സി-I എ.ആര്‍.സി കോട്ടയം 0481 2578614 9497990256 ac1arktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
എ.സി-II എ.ആര്‍.സി കോട്ടയം 0481 2578614 9497990255 ac2arktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
സൈബര്‍ സെല്‍ 0481 2561304 9497976002 cbrcelktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സെല്‍ 0481 2562204 9497961445 sicomktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
എസ്‍.ഐ. കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം 0481 2562034 9497980357 ഇല്ല
കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം 0481 2410100 ഇല്ല ഇല്ല
ആര്‍.ഐ-I എ.ആര്‍.സി കോട്ടയം 0481 2578614 9497987349 ac1arktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ആര്‍.ഐ-II എ.ആര്‍.സി കോട്ടയം 0481 2269022 9497987350 ac2arktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഡി.വൈ.എസ്.പി കോട്ടയം 0481 2564103 9497990050 dyspktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പി.എസ് 0481 2567210 9497987072 shoktymwstktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കോട്ടയം ട്രാഫിക് പി.എസ് 0481 2581578 9497980353 shotrktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കുമരകം പി.എസ് 0481 2524339 9497980330 shokmkamktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് പി.എസ് 0481 2560336 9497987071 shoktymestktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
വനിത പി.എസ് ഇല്ല 9497961697 shovnthapsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
അയര്‍ക്കുന്നം പി.എസ് 0481 2546660 9497980346 shoayrkmpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
എറ്റുമാനൂര്‍ പി.എസ് 0481 2535517 9497987075 shoetmnrpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഗാന്ധിനഗര്‍ പി.സ് 0481 2597210 9497980320 shogandingrps[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഡി.വൈ.എസ്.പി ചങ്ങനാശ്ശേരി 0481 2422100 9497961631 dyspcgryktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ചങ്ങനാശ്ശേരി പി.എസ് 0481 2420100 9497987073 shocgrypsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ചങ്ങനാശ്ശേരി ട്രാഫിക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല 9497980356 ഇല്ല
ചിങ്ങവനം പി.എസ് 0481 2430587 9497980314 shochvnmpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
തൃക്കൊടിത്താനം പി.എസ് 0481 2440200 9497980352 shotriktnmktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
വാകത്താനം പി.എസ് 0481 2462296 9497987074 shovktnmpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കറുകച്ചാല്‍ പി.സ് 0481 2485126 9497980324 shokrhllpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഡി.വൈ.എസ്.പി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 0482 8222222 9497990052 dyspkjpyktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
മണിമല പി.എസ് 0482 8247141 9497980333 shomnlaktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
എരുമേലി പി.എസ് 0482 8210233 9497987078 shoemlyktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പി.എസ് 0482 8202800 9497987076 shokjpypsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
മുണ്ടക്കയം പി.എസ് 0482 8272317 9497980336 simdkympsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
പൊന്‍കുന്നം പി.എസ് 0482 8221240 9497987077 shopknmpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
പള്ളിക്കത്തോട് പി.എസ് 0481 2551066 9497980339 shoplktdktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
പാമ്പാടി പി.എസ് 0481 2505322 9497987079 shoppdyktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
മണര്‍കാട് പി.എസ് 0481 2370288 9497980332 shomnkrdpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഡി.വൈ.എസ്.പി പാലാ 0482 2210888 9497990051 dysppalaktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
പാലാ പി.എസ് 0482 2212334 9497987080 shopalapsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
പാലാ ട്രാഫിക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല 9497980355 ഇല്ല
കിടങ്ങൂര്‍ പി.എസ് 0482 2254195 9497980325 shokgorktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
രാമപുരം പി.എസ് 0482 2260252 9497987083 shorprmktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
മരങ്ങാട്ടുപള്ളി പി.എസ് 0482 2251065 9497980334 shomglyktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഈരാറ്റുപേട്ട പി.എസ് 0482 2272228 9497987084 shoetptpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
മേലുകാവ് പി.എസ് 0482 2219058 9497980335 shomlkvupsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
തിടനാട് പി.എസ് 0482 8235295 9497980343 shotidndpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഡി.വൈ.എസ്.പി വൈക്കം 0482 9231332 9497961628 dyspvykmktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
വൈക്കം പി.എസ് 0482 9231330 9497987081 shovkmktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
തലയോലപ്പറമ്പ് പി.എസ് 0482 9239200 9497961438 shotlpbktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കടുത്തുരുത്തി പി.എസ് 0482 9282323 9497987082 shoktrtpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
വെള്ളൂര്‍ പി.എസ് 0482 9257160 9497980345 shovlrktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കുറവിലങ്ങാട് പി.എസ് 0482 2230323 9497980331 shokrvlgdktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഡബ്ല്യു സി ഐ / വനിതാ സെല്‍ 0481 2561414 9497987085 ciwmncelktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഐ ഒ പി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ 0481 2300171 9497987448 iptelektm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in