അടയ്ക്കുക

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ

 

ശ്രീമതി. വി. വിഘ്‌നേശ്വരി ഐ എ എസ്

ജില്ലാ കളക്‌ടർ & ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്

കോട്ടയം, കേരളം -686 002

ഇമെയിൽ : dc-ktm[at]gov[dot]in

മൊബൈൽ : +91 9447029007

ഫോൺ : 0481-2562001( O) 0481-2570057 ( R )

ഫാക്സ് : 0481-2303303