അടയ്ക്കുക

മണ്ഡലങ്ങള്‍

ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ

14 കോട്ടയം ലോകസഭ

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ 6 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 1 നിയമസഭാ മണ്ഡലവും

വരണാധികാരി : കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ

 

നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങൾ

096 ഏറ്റുമാനൂർ

097 കോട്ടയം

098 പുതുപ്പള്ളി

093 പാല

094 കടുത്തുരുത്തി

095 വൈക്കം (എസ് സി)

085 പിറവം(എറണാകുളം ജില്ല)

 

ലോകസഭ ഭൂപടം

കോട്ടയം ലോകസഭ ഭൂപടം

16 മാവേലിക്കര ലോകസഭ (എസ് സി)

(ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 3 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 3 നിയമസഭാ മണ്ഡലവും
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ 1 നിയമസഭാ മണ്ഡലവും
വരണാധികാരി : ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ)

 

120 പത്തനാപുരം

119 കൊട്ടാരക്കര

118 കുന്നത്തൂർ (എസ് സി)

106 കുട്ടനാട്

110 ചെങ്ങന്നൂർ

109 മാവേലിക്കര (എസ് സി)

099 ചങ്ങനാശേരി (കോട്ടയം ജില്ല)

മാവേലിക്കര ലോകസഭ ഭൂപടം

17 പത്തനംതിട്ട ലോകസഭ

(പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 5 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ 2 (കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, പൂഞ്ഞാർ) നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും)
വരണാധികാരി : പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ

111 തിരുവല്ല

112 റാന്നി

113 ആറന്മുള

114 കോന്നി

115 അടൂർ (എസ് സി)

100കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (കോട്ടയം ജില്ല)

101 പൂഞ്ഞാർ (കോട്ടയം ജില്ല)

പത്തനംതിട്ട ലോകസഭ ഭൂപടം

നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ

കോട്ടയം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഭൂപടം
കോട്ടയം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഭൂപടം
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ പോളിങ് ബൂത്തുകൾ
 100 : കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി  158
 101 : പൂഞ്ഞാർ  168
 099 : ചങ്ങനാശേരി  172
 096 : ഏറ്റുമാനൂർ  161
 097 : കോട്ടയം  167
 098 : പുതുപ്പള്ളി  170
 093 : പാല  171
 094 : കടുത്തുരുത്തി  168
 095 : വൈക്കം (എസ് സി)  154

നിയമസഭാ മണ്ഡലവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ ഭാഗങ്ങളും

100 : കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ ചിറക്കടവ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , മണിമല പഞ്ചായത്തുകളും ചങ്ങനാശേരി താലൂക്കിൽ കങ്ങഴ, കറുകച്ചാൽ, നെടുങ്കുന്നം, വാഴൂർ, വെള്ളാവൂർ പഞ്ചായത്തുകളും കോട്ടയം താലൂക്കിൽ പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്തും.

101 : പൂഞ്ഞാർ

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ എരുമേലി, കൂട്ടിക്കൽ, മുണ്ടക്കയം, പാറത്തോട് പഞ്ചായത്തുകളും മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ ഈരാറ്റുപേട്ട, പൂഞ്ഞാർ, പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര, തീക്കോയ്, തിടനാട് പഞ്ചായത്തുകളും.

099 : ചങ്ങനാശേരി

ചങ്ങനാശേരി താലൂക്കിൽ ചങ്ങനാശേരി നഗരസഭയും, കുറിച്ചി, മാടപ്പള്ളി, പായിപ്പാട്, തൃക്കൊടിത്താനം, വാഴപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളും.

096 : ഏറ്റുമാനൂർ

കോട്ടയം താലൂക്കിൽ അയ്മനം, ആർപ്പുക്കര, അതിരമ്പുഴ, ഏറ്റുമാനൂർ, കുമരകം, നീണ്ടൂർ, തിരുവാർപ്പ് പഞ്ചായത്തുകൾ.

097 : കോട്ടയം

കോട്ടയം താലൂക്കിൽ കോട്ടയം നഗരസഭയും, കുമാരനല്ലൂർ, നാട്ടകം, പനച്ചിക്കാട്, വിജയപുരം പഞ്ചായത്തുകളും.

098 : പുതുപ്പള്ളി

കോട്ടയം താലൂക്കിൽ അകലക്കുന്നം, അയർകുന്നം, കൂരോപ്പട, മണർകാട്, മീനടം, പാമ്പാടി, പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളും ചങ്ങനാശേരി താലൂക്കിൽ വാകത്താനം പഞ്ചായത്തും.

093 : പാലാ

മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ പാലാ നഗരസഭയും ഭരണങ്ങാനം, കടനാട്, കരൂർ, മീനച്ചിൽ, മേലുകാവ്, മൂന്നിലവ്, മുത്തോലി, രാമപുരം, തലനാട്, തലപ്പലം പഞ്ചായത്തുകളും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ എലിക്കുളം പഞ്ചായത്തും.

094 : കടുത്തുരുത്തി

മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ കടപ്ലാമറ്റം, കാണക്കാരി, കിടങ്ങൂർ, കുറവിലങ്ങാട്, മരങ്ങാട്ടൂപ്പള്ളി, ഉഴവൂർ, വെളിയന്നൂർ പഞ്ചായത്തുകളും വൈക്കം താലൂക്കിൽ കടുത്തുരുത്തി, മാഞ്ഞൂർ , മുളക്കുളം, ഞീഴൂർ പഞ്ചായത്തുകളും.

095 : വൈക്കം (എസ് സി)

വൈക്കം താലൂക്കിൽ വൈക്കം നഗരസഭയും, ചെമ്പ്, കല്ലറ, മറവന്തുരുത്ത്‌, ടി വി പുരം, തലയാഴം, തലയോലപ്പറമ്പ്, ഉദയനാപുരം, വെച്ചൂർ, വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തുകളും.