അടയ്ക്കുക

വീഡിയോ ഗാലറി

കോവിഡ് – 19, കരം തൊടാത്ത കരുതല്‍ – ഒന്നാം ദിവസത്തെ വീഡിയോ (മലയാളം)

കോവിഡ് – 19, കരം തൊടാത്ത കരുതല്‍ – ഒന്നാം ദിവസത്തെ വീഡിയോ (മലയാളം)

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക . . .

കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൻറെ പ്രമോഷണൽ വീഡിയോ

കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൻറെ പ്രമോഷണൽ വീഡിയോ

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക . . .

എൻ്റെ ജില്ല മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ

കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര വിവരങ്ങളും ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നാഷണൽ ഇൻഫോര്മാറ്റിക്സ് സെൻറ്ററിൻറെ സംരംഭമാണ് എൻ്റെ ജില്ല. ഡൌൺലോഡ് ആപ്പ് : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nic.entejilla&hl=en_IN&gl=US

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക . . .

ചൈൽഡ് ലൈൻ – ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള എസ് ഒ എസ്

ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആശയകുഴപ്പമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആപത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്കിൽ സഹായത്തിനായി വിളിക്കുക : 1098

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക . . .