അടയ്ക്കുക

കര്‍മ്മ പദ്ധതി

Filter Scheme category wise

തരം തിരിക്കുക

വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി

പ്രായമായ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതി.

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി: 18/12/2020
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് – പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്

പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി: 25/11/2020
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

സോഷ്യല്‍ ജസ്റ്റിസ്‌ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് കര്‍മപദ്ധതി

ഒന്നാം ക്ളാസ് മുതൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേഷൻ വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യവസ്ഥകൾ: വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 36000 ൽ കുറവായവര്‍

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി: 25/04/2018
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ