അടയ്ക്കുക

അംബാസഡർ ഹോട്ടൽ

ഹോട്ടൽ അംബാസിഡർ

അംബാസഡർ ഹോട്ടൽ

ഫോണ്‍: 04812563293

ഇ-മെയില്‍: ambassadorhotel[at]yahoo[dot]in

വിലാസം: അംബാസഡർ ഹോട്ടൽ, കോട്ടയം

Pincode: 686001