അടയ്ക്കുക

ഇല്ലിക്കളം ലേക് റിസോർട്ട്

Illikkalam Lake Resort

ഇല്ലിക്കളം ലേക് റിസോർട്ട്

ഫോണ്‍: 04812523282

ഇ-മെയില്‍: klcottages[at]gmail[dot]com

വിലാസം: ഇല്ലിക്കളം ലേക് റിസോർട്ട്, കുമരകം, കോട്ടയം

Pincode: 686563

വെബ്സൈറ്റ്: https://www.klcottages.com/