അടയ്ക്കുക

താജ് ഗാർഡൻ റിട്രീറ്റ്

Taj Garden Retreat

താജ് ഗാർഡൻ റിട്രീറ്റ്

ഫോണ്‍: 04812524377

ഇ-മെയില്‍: retreat[dot]kumarakom[at]tajhotels[dot]com

വിലാസം: താജ് ഗാർഡൻ റിട്രീറ്റ്, കുമരകം, കോട്ടയം

Pincode: 686563

വെബ്സൈറ്റ്: https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-kumarakom-kerala/