അടയ്ക്കുക

വാട്ടർസ്‌കേപ്പ്

വാട്ടർ സ്‌കേപ്പ് ഹോട്ടൽ

വാട്ടർസ്‌കേപ്പ്

ഫോണ്‍: 04812525861

ഇ-മെയില്‍: waterscapes[at]ktdc[dot]com

വിലാസം: വാട്ടർസ്‌കേപ്പ്, കുമരകം, കോട്ടയം

Pincode: 686563

വെബ്സൈറ്റ്: https://business.google.com/website/waterscapes