അടയ്ക്കുക

വിൻഡ്സർ കാസിൽ & ലേക് റിസോർട്ട്

Windsor Castle & lake resort

വിൻഡ്സർ കാസിൽ & ലേക് റിസോർട്ട്

ഫോണ്‍: 04812363637

ഇ-മെയില്‍: info[at]thewindsorcastle[dot]co[dot]in

വിലാസം: വിൻഡ്സർ കാസിൽ & ലേക് റിസോർട്ട്, കോടിമത, കോട്ടയം

Pincode: 686001

വെബ്സൈറ്റ്: http://www.thewindsorcastle.co.in/