അടയ്ക്കുക

വാർത്തകൾ

തരം തിരിക്കുക:
Kottayam Tourism Mobile App
കോട്ടയം ടൂറിസം മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 07/11/2022

കോട്ടയം സന്ദർശിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി എൻഐസി വികസിപ്പിച്ച കോട്ടയം ടൂറിസം മൊബൈൽ ആപ്പ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ-രജിസ്‌ട്രേഷൻ മന്ത്രി പുറത്തിറക്കി. കോട്ടയം ടൂറിസം ആപ്പ് ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല
ദുരന്ത നിവാരണം;സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ക്ക് ഇന്‍റര്‍ ഏജന്‍സി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഭാഗമാകാം

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 28/06/2021

ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി(ഡി.ഡി.എം.എ)യുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ക്ക് അവസരം. ദുരന്തനിവാരണ, ദുരന്ത ലഘൂകരണ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന്…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല
കോട്ടയം ജില്ലയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന് ദേശീയ പുരസ്‌കാരം

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 11/11/2019

കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിന് ഡിജിറ്റല്‍ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മേഷന്‍ ദേശീയ പുരസ്‌കാരം. കേന്ദ്ര വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും നീതി ആയോഗിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ ഗവേണന്‍സ് നൗ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ മികച്ച വെബ്‌സൈറ്റിനുള്ള പുരസ്‌കാരമാണ്…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല
ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 06/06/2018

കോട്ടയം ജില്ലയെക്കുറിച്ചു മലയാളത്തിൽ അറിയാൻ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്. കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർക്കു കൂടി വിവരങ്ങൾലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ കോട്ടയം ഇൻഫർമാറ്റിക് സെന്റർ ദ്വിഭാഷയിൽ തയാറാക്കിയ, ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് കലക്ടർ…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ