അടയ്ക്കുക

ജില്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികൾ

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

തരം തിരിക്കുക

ജില്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികൾ
പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ ഫാക്സ് വിലാസം
ചിത്രങ്ങളില്ല ഡോ . പി കെ ജയശ്രീ ഐ എ എസ് ജില്ലാ കളക്ടർ , കോട്ടയം dcktm[dot]ker[at]nic[dot]in 0481-2562001 0481-2303303 ജില്ലാ കളക്ടർ , കോട്ടയം , കേരളം -686 002
ചിത്രങ്ങളില്ല ശ്രീമതി . ശില്പ ദേവയ്യ ഐ .പി .എസ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി spktym[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in 9497996980 ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസ്, കളക്‌ട്രേറ്റ് പി. ഓ, കോട്ടയം
ചിത്രങ്ങളില്ല ശ്രീമതി . ജിനു പുന്നൂസ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറൽ) & അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് admktm[dot]ker[at]nic[dot]in 9446564800 അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് , കളക്‌ട്രേറ്റ് പി. ഓ, കോട്ടയം .
ചിത്രങ്ങളില്ല ശ്രീ. രാജീവ്‌ കുമാർ ചൗധരി ഐ എ എസ് സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, കോട്ടയം (ഇൻ ചാർജ്ജ് ) rdoktm[dot]ker[at]nic[dot]in 9447186315 റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് , കോട്ടയം
ചിത്രങ്ങളില്ല ശ്രീ. രാജേന്ദ്ര ബാബു പി . ജി. സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, പാലാ rdopla[dot]ker[at]nic[dot]in 9447129812 റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, പാലാ