അടയ്ക്കുക

ഡോ . പി കെ ജയശ്രീ ഐ എ എസ്

ഡോ . പി കെ ജയശ്രീ ഐ എ എസ്

ഡോ . പി കെ ജയശ്രീ ഐ എ എസ്

  • കാലയളവ്: ഇപ്പോൾ
  • അനുവദിച്ച വർഷം: 2013
  • നിയമന ഉറവിടം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ
  • സേവനങ്ങള്‍: ഐ എ എസ്
  • ബന്ധപ്പെടുക: 0481-2562001
  • ഇ-മെയില്‍: dcktm[dot]ker[at]nic[dot]in
  • വിലാസം: ജില്ലാ കളക്‌ടർ & ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോട്ടയം, കേരളം -686 002