ആര് ആരാണ്

ജില്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികൾ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
പി. കെ. സുധീർ ബാബു ഐ എ എസ്ജില്ലാ കളക്ടർ , കോട്ടയംdcktm[dot]ker[at]nic[dot]inജില്ലാ കളക്ടർ , കോട്ടയം , കേരളം -686 0029447029007
ശ്രീ. പി . എസ്. സാബു ഐ. പി. എസ് .ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിspktym[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]inജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസ്, കളക്‌ട്രേറ്റ് പി. ഓ, കോട്ടയം9497996980
അലക്സ് ജോസഫ്ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറൽ) & അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്admktm[dot]ker[at]nic[dot]inഅഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് , കളക്‌ട്രേറ്റ് പി. ഓ, കോട്ടയം .9446564800
ഈശ പ്രിയ ഐ.എ.എസ്സബ് കളക്ടർ & സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, കോട്ടയംrdoktm[dot]ker[at]nic[dot]inറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് , കോട്ടയം9447186315
അനിൽ കുമാർ എം.ടി.സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, പാലാrdopla[dot]ker[at]nic[dot]inറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, പാലാ9447129812