അടയ്ക്കുക

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ

പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ
 ഫോട്ടോ പേരും മേൽവിലാസവും മണ്ഡലം ഫോൺ
ശ്രീ. തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ

ശ്രീ. തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ

ചാഴികാട്ട് ,

എസ് എച് മൗണ്ട്  പി ഓ

കോട്ടയം.

14. കോട്ടയം ലോകസഭ

മൊബൈൽ :09447160678

0481 2560678

നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ
 ഫോട്ടോ പേരും മേൽവിലാസവും മണ്ഡലം ഫോൺ
MANI C KAPPAN

ശ്രീ. മാണി സി കാപ്പൻ

കാപ്പിൽ വീട് 

മുണ്ടാങ്കൽ പി ഓ

പാലാ

93-പാലാ

9447137219

അഡ്വ. മോൻസ് ജോസഫ്

അഡ്വ. മോൻസ് ജോസഫ്

നരിമറ്റത്തു മ്യാലിൽ

പൂഴിക്കോൽ പി ഓ

കടുത്തുരുത്തി.

94-കടുത്തുരുത്തി

04829-282666

മൊബൈൽ :9447306720

ശ്രീമതി. സി കെ ആഷ

ശ്രീമതി. സി കെ ആഷ

കിരണ്‍ നിവാസ്

കുടവെച്ചൂര്‍ പി ഓ

വൈക്കം

95-വൈക്കം മൊബൈൽ :9947178605
ശ്രീ. കെ സുരേഷ് കുറുപ്പ്

ശ്രീ. കെ സുരേഷ് കുറുപ്പ്

കുറ്റിക്കാട്ട് വീട്

താമനപ്പള്ളി ലെയ്ൻ

തിരുനക്കര

96-ഏറ്റുമാനൂർ മൊബൈൽ : 946333730
ശ്രീ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ

ശ്രീ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ

മാനസ

കോടിമത

കോട്ടയം

97-കോട്ടയം

മൊബൈൽ :9447018116

ഓഫീസ് : 0471-2333526,

0471-2327495

ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി,

കരോട്ടുവള്ളക്കാലായിൽ 

പുതുപ്പള്ളി

98-പുതുപ്പള്ളി

0481-2351135

2345600,2342602

ശ്രീ. സി എഫ് തോമസ്

ശ്രീ. സി എഫ് തോമസ്,

ചെന്നിക്കര,

അങ്ങാടി പി ഓ

ചങ്ങനാശേരി.

99-ചങ്ങനാശേരി 0481-2420530 മൊബൈൽ:9447019080
ശ്രീ. എൻ ജയരാജ്

ശ്രീ. എൻ ജയരാജ്

ഇന്ദീവരം

ചമ്പക്കര പി ഓ

കറുകച്ചാല്‍

കോട്ടയം

100- കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മൊബൈൽ: 9447464451
ശ്രീ. പി സി ജോർജ്

ശ്രീ. പി സി ജോർജ്,

പ്ലാത്തോട്ടം,

ഈരാറ്റുപേട്ട 

കോട്ടയം-21

101-പൂഞ്ഞാർ

04822-272114

മൊബൈൽ :9447043027

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
ഫോട്ടോ   പേരും മേൽവിലാസവും ഫോൺ

അഡ്വ: സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ

കുളത്തുങ്കൽ,

കൂവപ്പള്ളി പി ഓ 

കോട്ടയം

2565966(O)