അടയ്ക്കുക

തൊഴിൽ അവസരം ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം കോട്ടയം

തൊഴിൽ അവസരം ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം കോട്ടയം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
തൊഴിൽ അവസരം ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം കോട്ടയം

തസ്തിക : സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ 1
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : ബി ടെക്  (സി എസ് , ഐ റ്റി, ഇ സി ഇ) /എം സി എ/എം എസ് സി(സി എസ് , ഐ റ്റി) ,
കരാർ കാലാവധി : 6 മാസം
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : ബയോഡേറ്റ താഴെകാണുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക

1. അസ്മിത സിൻഹ :  asmita_sinha[at]sislinfotech[dot]com
2. ജെസ്‌ബിയ താരാനം : jazbia_tarannum[at]sislinfotech[dot]com
ബയോഡേറ്റ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 20/10/2018

12/10/2018 20/10/2018