അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കുറുപ്പന്തുറ റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാല നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- അവാര്‍ഡ് എന്‍ക്വയറി നോട്ടീസ്- സംബന്ധിച്ച്

കുറുപ്പന്തുറ റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാല നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- അവാര്‍ഡ് എന്‍ക്വയറി നോട്ടീസ്- സംബന്ധിച്ച്

28/11/2022 31/12/2022 കാണുക (67 KB)
നാലുകോടി റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാല നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠന കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

നാലുകോടി റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാല നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠന കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട് 

16/11/2022 31/12/2022 കാണുക (3 MB)
വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് – പ്രാദേശീക പരാതി സമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് – പ്രാദേശീക പരാതി സമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

24/02/2022 31/12/2022 കാണുക (538 KB)
വൈക്കം- വെച്ചൂര്‍ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍- വിദഗ്ദ സമതിതി റിപ്പോര്‍ട്ട്

വൈക്കം- വെച്ചൂര്‍ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍- വിദഗ്ദ സമതിതി റിപ്പോര്‍ട്ട്

23/12/2021 31/12/2022 കാണുക (415 KB)
ജില്ല പരിസ്ഥിതി പ്ലാൻ കോട്ടയം

ജില്ല പരിസ്ഥിതി പ്ലാൻ കോട്ടയം

06/10/2021 31/10/2023 കാണുക (1 MB)
ശേഖരം