അടയ്ക്കുക

കോളേജുകൾ / സർവ്വകലാശാലകൾ

അമൽ ജ്യോതി കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്

അമൽ ജ്യോതി കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

ഫോണ്‍ : 04828-251661
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686518

അസംപ്ഷൻ കോളേജ്

അസംപ്ഷൻ കോളേജ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി

ഫോണ്‍ : 0481-2420109
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686101

അൽഫോൻസ കോളേജ്

അൽഫോൻസ കോളേജ്, പാലാ

ഫോണ്‍ : 0482-2212447
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686574

ആതുരാശ്രമം എൻ എസ് എസ് ഹോമിയോ കോളജ്

ആതുരാശ്രമം എൻ എസ് എസ് ഹോമിയോ കോളജ്, സചിവോത്തമപുരം പി.ഒ, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ : 0481-2430362
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686532

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ചക്കാമ്പുഴ റോഡ് , വലവൂർ , കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : registrar[at]iiitkottayam[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 04822202100
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.iiitkottayam.ac.in
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686635

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ

സൗത്തേൺ റീജിയണൽ ക്യാമ്പസ് 8- മൈൽ വെള്ളൂർ , കെ .കെ റോഡ് , പാമ്പാടി , കോട്ടയം 686501

ഇ-മെയില്‍ : iimckottayam2012[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04812730161
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://iimc.nic.in/
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686501

എൻ എസ് എസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ്

എൻ എസ് എസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി

ഫോണ്‍ : 0481-2420481
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686102

എൻ എസ് എസ് ഹിന്ദു കോളേജ്

എൻ എസ് എസ് ഹിന്ദു കോളേജ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി

ഫോണ്‍ : 0481-2420090
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686102

ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ കോളേജ്

ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ കോളേജ്, ഏറ്റുമാനൂർ

ഫോണ്‍ : 0481-2536978
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686631

കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് കോളേജ്

കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് കോളേജ്, മാന്നാനം, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ : 0481-2597374
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686561