അടയ്ക്കുക

മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്

എസ്.ആർ.ടി .ഓ. ഉഴവൂർ

എസ്.ആർ.ടി .ഓ. തെരുവത്ത് ബിൽഡിംഗ് , ഉഴവൂർ പി ഓ , കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : kl67[dot]mvd[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04822-249967
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://mvd.kerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ഗതാഗതം
Pincode: 686634

എസ്.ആർ.ടി .ഓ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

എസ്.ആർ.ടി .ഓ. മംഗളംപടി ബിൽഡിംഗ്സ് , ആറ്റിക്കൽ , പൊൻകുന്നം പി . ഓ , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : kl34[dot]mvd[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04828-223090
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://mvd.kerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ഗതാഗതം
Pincode: 686506

എസ്.ആർ.ടി .ഓ. ചങ്ങനാശേരി

എസ്.ആർ.ടി .ഓ. റവന്യു ടവർ , 3 ർഡ് ഫ്ലോർ , ടി .ബി റോഡ് , ചങ്ങനാശേരി

ഇ-മെയില്‍ : kl33[dot]mvd[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 0481-2411930
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://mvd.kerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ഗതാഗതം
Pincode: 686101

എസ്.ആർ.ടി .ഓ. പാലാ

എസ്.ആർ.ടി .ഓ. ബിൽഡിംഗ് നം : 168, വാർഡ് നം 15, ചെത്തിമറ്റം, പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : kl35[dot]mvd[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04822-216455
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://mvd.kerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ഗതാഗതം
Pincode: 686575

എസ്.ആർ.ടി .ഓ. വൈക്കം

എസ്.ആർ.ടി .ഓ. മുനിസിപ്പൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് , ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് , വൈക്കം

ഇ-മെയില്‍ : kl36[dot]mvd[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04829-224141
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://mvd.kerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ഗതാഗതം
Pincode: 686141

റീജിയണൽ ട്രാൻപോർട്ട് ഓഫീസ്, കോട്ടയം

റീജിയണൽ ട്രാൻപോർട്ട് ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ. കോട്ടയം 686002.

ഇ-മെയില്‍ : kl05[dot]mvd[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 0481-2560429
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://mvd.kerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ഗതാഗതം
Pincode: 686002