അടയ്ക്കുക

വ്യോമമാർഗ്ഗം

കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം – സമീപത്തുള്ള വിമാനത്താവളം (എറണാകുളം ജില്ല )

കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, എറണാകുളം ജില്ല

ഇ-മെയില്‍ : pro[at]cial[dot]aero
ഫോണ്‍ : 04842610115
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.cial.aero/
വിഭാഗം / തരം: Airport
Pincode: 682031

ദിശ

തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന താവളം (തിരുവനന്തപുരം ജില്ല)

തിരുവനതപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന താവളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

ഫോണ്‍ : 04712702600
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.aai.aero/en/node/2654
വിഭാഗം / തരം: വ്യോമമാർഗ്ഗം
Pincode: 695004

ദിശ