അടയ്ക്കുക

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ

സൗത്തേൺ റീജിയണൽ ക്യാമ്പസ് 8- മൈൽ വെള്ളൂർ , കെ .കെ റോഡ് , പാമ്പാടി , കോട്ടയം 686501

ഇ-മെയില്‍ : iimckottayam2012[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04812730161
വെബ്സൈറ്റ് : http://iimc.nic.in/
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686501