അടയ്ക്കുക

എസ്.ആർ.ടി .ഓ. പാലാ

എസ്.ആർ.ടി .ഓ. ബിൽഡിംഗ് നം : 168, വാർഡ് നം 15, ചെത്തിമറ്റം, പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : kl35[dot]mvd[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04822-216455
വെബ്സൈറ്റ് : https://mvd.kerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ഗതാഗതം
Pincode: 686575