അടയ്ക്കുക

ഐ. സി. ഐ.സി.ഐ. ബാങ്ക്

കോട്ടയം സി. എം. എസ്. കേളേജ് റോഡ്

ഇ-മെയില്‍ : firoz[dot]muhammed[at]icicibank[dot]com
ഫോണ്‍ : 0481-6500915