അടയ്ക്കുക

കുറിയാക്കോസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് കോളേജ്

കുറിയാക്കോസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് കോളേജ്, പാമ്പാടി


ഫോണ്‍ : 0481-2505212
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686521