അടയ്ക്കുക

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ചക്കാമ്പുഴ റോഡ് , വലവൂർ , കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : registrar[at]iiitkottayam[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 04822202100
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.iiitkottayam.ac.in
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686635