അടയ്ക്കുക

രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി

രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ, പമ്പാടി, കോട്ടയം - 686501, കേരളം.

ഇ-മെയില്‍ : info[at]rit[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 0481-2508453
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.rit.ac.in
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686501