അടയ്ക്കുക

ജില്ലാ പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം

ജില്ലാ പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം, കളക്ടറേറ്റ് പി ഓ, കോട്ടയം 686002

ഇ-മെയില്‍ : dsoktm1[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04812560371
വെബ്സൈറ്റ് : https://civilsupplieskerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: പൊതു വിതരണം
Pincode: 686002