അടയ്ക്കുക

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പാലാ

ഇ-മെയില്‍ : tsomncl[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04822212439
വെബ്സൈറ്റ് : https://civilsupplieskerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: പൊതു വിതരണം
Pincode: 686575