അടയ്ക്കുക

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം, റവന്യൂ ടവർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി

ഇ-മെയില്‍ : tsochry[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04812421660
വെബ്സൈറ്റ് : https://civilsupplieskerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: പൊതു വിതരണം
Pincode: 686101