അടയ്ക്കുക

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

ഇ-മെയില്‍ : tsokjply[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04828202543
വെബ്സൈറ്റ് : https://civilsupplieskerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: Supply Office
Pincode: 686507