അടയ്ക്കുക

മിറ്റേര ആശുപത്രി

എസ്എച്ച്1, തെള്ളകം, ഏറ്റുമാനൂർ, കോട്ടയം


ഫോണ്‍ : 04812792999
വിഭാഗം / തരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി
Pincode: 686630