അടയ്ക്കുക

മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി

മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പ്രിയദർശി ഹിൽസ് പി.ഒ, കോട്ടയം, കേരള 686560

ഇ-മെയില്‍ : promgu[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 91-481-2731009
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.mguniversity.edu
വിഭാഗം / തരം: യൂണിവേഴ്സിറ്റി
Pincode: 686560